OVEREENKOMST

Enkele richtlijnen voor een goeie samenwerking;

Een goede samenwerkingsovereenkomst is essentieel voor verpleegkundigen en zorgkundigen om effectief en efficiënt te kunnen samenwerken. Hier zijn enkele aanbevelingen voor het opstellen van zo'n overeenkomst:

1. Doelstellingen: Definieer duidelijke doelen die de verpleegkundigen willen bereiken door middel van samenwerking. Dit helpt om een gedeelde visie en focus te creëren.

2. Verantwoordelijkheden: Specificeer de verantwoordelijkheden van elke verpleegkundige in het team. Dit helpt om duidelijkheid te verschaffen over wie welke taken en beslissingen neemt.

3. Communicatie: Leg richtlijnen vast voor effectieve communicatie, zowel intern als extern. Denk aan regelmatige teamvergaderingen, duidelijke rapportagemechanismen en open communicatielijnen.

4. Samenwerkingsprocessen: Beschrijf hoe de verpleegkundigen samenwerken, zoals het delen van patiëntinformatie, het maken van behandelplannen en het uitvoeren van taken. Zorg voor een gestructureerde aanpak om samenwerking te vergemakkelijken.

5. Vergoedingen: Maak duidelijke loonafspraken. Spreek af aan welke voorwaarden er voldaan wordt en wanneer uitbetalingen plaatsvinden.

6. Professionaliteit: Omschrijf de verwachte professionele normen en gedragingen, zoals ethisch handelen, vertrouwelijkheid en respect.

7. Evaluatie: Plan periodieke evaluaties om de effectiviteit van de samenwerking te beoordelen en eventuele verbeterpunten te identificeren.

Een goed doordachte samenwerkingsovereenkomst legt de basis voor een positieve en productieve samenwerking tussen zorgverleners, wat uiteindelijk ten goede komt aan de patiëntenzorg.